Bądź uważny…

Data dodania:

Twoje zdrowie psychiczne wymaga wsparcia specjalisty?

Obserwujesz „nietypowe” zmiany w swoim zachowaniu, czujesz się
wiecznie zmęczony, zaniedbujesz swoje obowiązki, jesteś okrutny wobec
siebie lub pozwalasz by inni Cię ranili, izolujesz się,
obojętniejesz, a może nie chcesz lub nie umiesz rozmawiać o sobie…

Codzienność staje się trudna do zniesienia?

Zapraszamy na spotkanie z naszym specjalistą.


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110