Rozpoznaj depresję

Żeby rozpoznać chorobę należy stwierdzić występowanie co najmniej 2 z 3 objawów podstawowych, do których należą: obniżony nastrój...


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110