Diagnoza depresji

Data dodania:

Na rozwój depresji wpływać mogą różne czynniki: stres, przedłużająca się izolacja, presja społeczna czy środowiskowa. W związku z utrzymującym się aktualnie poczuciem zagrożenia, trudną sytuacją epidemiczną, coraz częściej zauważamy objawy charakterystyczne dla depresji. Istotnym elementem procesu wykrywania i leczenia tej choroby jest odpowiednia diagnostyka. W naszym gabinecie wykorzystujemy najnowsze standaryzowane testy i narzędzia psychometryczne:

  • Inwentarz Depresji Becka (BDI II),
  • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI 2),
  • Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD),
  • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, zawierający skalę depresji (MMPI®-2).

05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110