Psychologia

Wyszukiwarka kodów ICD-10 (kliknij)

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (kliknij)

Słowo psychologia składa się z dwóch greckich wyrazów: “psyche” i “logos” co dosłownie oznacza studiowanie duszy. Psychologia definiowana jest jako naukowe badanie zachowań i procesów umysłowych. Uważana jest za naukę społeczną i humanistyczną,  która za pomocą obiektywnych metod obserwacji i eksperymentu uzyskuje wnioski dotyczące zachowań (w tym ukrytych), a także procesów umysłowych (czasem nieświadomych). Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem.

Psychoedukacja (wybór kategorii):


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110