Rozpoznaj depresję

Data dodania:

Żeby rozpoznać chorobę należy stwierdzić występowanie co najmniej 2 z 3 objawów podstawowych, do których należą:

  1. obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, prawie codziennie, poczucie smutku i przygnębienia,
  2. utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność lub zanik odczuwania przyjemności (zobojętnienie emocjonalne),
  3. osłabienie energii, szybsze męczenie się.

Dodatkowo konieczne jest rozpoznanie co najmniej 2 objawów uzupełniających, które obejmują:

  • zaburzenia snu (najczęściej: wczesne budzenie się),
  • myśli samobójcze,
  • problemy z pamięcią, koncentracją uwagi,
  • utrata wiary w siebie,
  • poczucie winy,
  • spowolnienie psychoruchowe,
  • zmiany apetytu i masy ciała (najczęściej: zmniejszenie apetytu).

Stwierdzone objawy choroby powinny utrzymywać się przynajmniej przez dwa tygodnie.

W przypadku rozpoznania objawów absolutnie wskazany jest kontakt ze specjalistą (psychologiem lub psychiatrą).


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110