Skuteczna redukcja lęku

  My już wiemy, że mózg nie jest niezmienny... Najnowsze wyniki badań wskazują na dużą plastyczność struktur mózgu...


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110