Koronawirus – pomoc

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), proponujemy możliwość kontaktu ze specjalistą w formie...

Zaufanie

  Zasada poufności (zachowania tajemnicy zawodowej) jest podstawą zawodu psychologa. Tajemnicą zawodową objęte jest wszystko, o czym psycholog...


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110