Zaufanie

Data dodania:

 

Zasada poufności (zachowania tajemnicy zawodowej) jest podstawą zawodu psychologa.

Tajemnicą zawodową objęte jest wszystko, o czym psycholog dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu. Dotyczy to diagnozy, rokowania w chorobie, danych z badań psychologicznych, wywiadu, sytuacji materialnej, obyczajowej i środowiskowej Klienta.

Psycholog, podejmując pracę ze swoim Klientem czy uczestnikiem badania, zobowiązuje się do zachowania poufności relacji.

Respektowanie tajemnicy zawodowej buduje zaufanie, daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa. Zachowanie poufności podkreśla prawo Klienta do poszanowania jego autonomii i prywatności.

Tajemnica zawodowa obowiązuje bez granic czasowych.

 

 


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110