Badanie pedagogiczne

Data dodania:

 

Celem badania jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. Ważna jest obserwacja funkcjonowania dziecka w sytuacji związanej z oceną, pod presją czasu (w warunkach zbliżonych do szkolnych). Pedagog uzyskuje niezbędne informacje dotyczące sytuacji domowej, dydaktyczno – wychowawczej ucznia. Określa jego samodzielność oraz poziom koncentracji.

W trakcie diagnozy stosuje się standaryzowane testy pedagogiczne. Obowiązkiem specjalisty jest dbałość o odpowiednią dyscyplinę oraz dynamikę badania, które powinno być obiektywne, rzetelne i trafne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.

Obrazuje to rodzicom faktyczny poziom nabytych sprawności dziecka. Uświadamia jednocześnie możliwości poprawy sytuacji poprzez odpowiednią pracę o charakterze terapeutycznym.

 

 


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110