Zespół

Poznaj nasz zespół

Maciej Krzymowski

 • Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Seksuolog,
 • Pedagog terapeuta,
 • Specjalista Klinik Terapii oraz Poradni Przyszpitalnej,
 • Autor i realizator programów oraz projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • Były diagnosta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, specjalista zespołu orzekającego, konsultant telefonu zaufania,
 • Założyciel i współwłaściciel Specjalistycznego Gabinetu Psychologicznego “Strefa Umysłu”.

Wykształcenie


 • Magister pedagogiki ogólnej,
 • Dyplomowany terapeuta reedukator,
 • (Uniwersytet Warszawski).

Szkolenia dodatkowe

Szkolenia psychologiczne:

 • Dziecko z zaburzeniami zachowania (CDiE, Warszawa),
 • Ekologiczna terapia rodzin w/g metody prof. D. Mostwin (PPP, Warszawa),
 • Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły (IK Eko-Tur, Warszawa),
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sporów (PEN, Warszawa),
 • Leki a psychoterapia (CSP Allenort, Warszawa),
 • MMPI®-2 – Stosowanie i Interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (Pracownia Testów Psychologicznych P.T.P., Warszawa),
 • Narkotyki i dopalacze – rozpoznawanie zachowań, pierwsza pomoc przedmedyczna (CPS, Warszawa),
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (CKF, Warszawa),
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera i ADHD (OS WFE, Warszawa),
 • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego (WSP, Warszawa),
 • Profilaktyka uzależnień (CKLiW, Gdynia),
 • Subkultury młodzieżowe (CKLiW, Gdynia),
 • System doskonalenia zawodowego (SE Eko-Tur BIS, Warszawa),
 • Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny (UW, Warszawa),
 • Testy w diagnozie neuropsychologicznej (Pracownia Testów Psychologicznych P.T.P., Warszawa),
 • Wychowanie do uczestnictwa w kulturze multimedialnej (CKLiW, Gdynia),
 • Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (IK Eko-Tur, Warszawa).

Szkolenia seksuologiczne:

 • Leczenie zaburzeń seksualnych (CMKP, Warszawa),
 • Nowe zjawiska w seksuologii (CMKP, Warszawa),
 • Seksuologia kliniczna i sądowa – najnowsze wyniki badań (CMKP, Warszawa),
 • Seksuologia sądowa (CMKP, Warszawa),
 • Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną (CMKP, Warszawa),
 • Zaburzenia seksualne u kobiet (CMKP, Warszawa),
 • Zaburzenia seksualne u mężczyzn (CMKP, Warszawa).


Pozostali specjaliści

Współpracujemy z grupą sprawdzonych i doświadczonych specjalistów, dzięki którym możemy skutecznie dostosować ofertę do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Wśród naszych współpracowników są:

 • pedagodzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • seksuolodzy,
 • socjoterapeuci,
 • terapeuci pedagogiczni,
 • terapeuci uzależnień.

Dzięki współpracy z Instytutem Konsultacyjno – Terapeutycznym, Klinikami Terapii, Mazowieckim Szpitalem i Centrum Diagnostycznym możemy zaproponować naszym Klientom kompleksową opiekę i pomoc oraz specjalistyczne konsultacje i konsylia lekarskie w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych.


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110