Rzetelna diagnostyka

Data dodania:

Diagnoza psychologiczna powinna być rozważnie i odpowiedzialnie tworzona przez psychologa w oparciu o różne źródła diagnostyczne (np. rozmowa, wywiad psychologiczny, zastosowane testy psychometryczne). Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego (np. inteligencja, osobowość, charakter) lub jednego z jego elementów (np. potrzeby, wartości, motywacja, kreatywność). Bardzo ważna jest bezpośrednia obserwacja zachowania Klienta w gabinecie.

Profesjonalny proces diagnostyczny powinien obejmować co najmniej kilka sesji, podczas których specjalista zbiera dane potrzebne do przygotowania analizy poziomu funkcjonowania Pacjenta.

Na początku psycholog określa odpowiednią dla danej osoby baterię narzędzi testowych. Kolejne spotkania przeznacza na czynności diagnostyczne (ich ilość i czas trwania zależy od celu diagnozy, dobranych testów oraz możliwości i chęci współpracy osoby badanej).

W trakcie spotkania psycholog stawia hipotezy, które następnie weryfikuje w odniesieniu do danego obszaru. Przed rozpoczęciem diagnozy testowej przeprowadza się często dodatkową konsultację psychologiczną.

W naszym gabinecie nie tworzymy diagnoz na podstawie pierwszego spotkania, kontaktu – jesteśmy świadomi odpowiedzialności za Klienta.  Zapraszamy Państwa na spotkanie z doświadczonym specjalistą.

 


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110