Zaburzenia psychosomatyczne

Data dodania:

Zaburzenia psychosomatyczne to choroby ciała, których źródłem jest psychika. Stres psychiczny, napięcie powoduje reakcje ze strony ciała (zwykle jest to najsłabsze ogniwo – konkretny narząd). Klient często nie widzi związku choroby z przeżywanymi emocjami. Silny długotrwały stres wpływa na spadek odporności (pojawiają się tendencje do częstszego zapadania na infekcje wirusowe, bakteryjne). Stres wpływa na układ immunologiczny powodując różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne, powstawanie i rozwój komórek nowotworowych.

Zaburzenia psychosomatyczne łączą się z określonymi cechami osobowości. Osoby bardzo wrażliwe, z silną potrzebą niezależności, podejrzliwe, wycofane z relacji społecznych, po trudnych życiowych przejściach, przeżywające długotrwały stres, mają wyższą tendencję do zapadania na choroby psychosomatyczne.

Leczenie zaburzeń psychosomatycznych, które uwzględnia wpływ i siłę sfery psychicznej, może być realną szansą na poprawę samopoczucia Klienta (redukcję objawów bólowych).


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110