Diagnoza osobowości – MMPI

Data dodania:

MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

(Minnesota Multiphasic Personality Inwentory)

 

  • Test o szerokim zakresie, przeznaczony do diagnozowania szeregu ważnych wzorców osobowościowych,
  • Najpowszechniej stosowane narzędzie w diagnozie klinicznej,
  • Jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości,
  • Przeznaczony do badania osób w wieku 18 – 69 lat,
  • Umożliwia diagnozę funkcjonowania osoby badanej na ponad 100 wymiarach,
  • Pozwala na ocenę jakości wypełnionego arkusza poprzez analizę wyników 9 skal kontrolnych,
  • Najnowsza adaptacja narzędzia – MMPI-2, opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • Aktualne dobrze udokumentowane polskie normy.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty diagnozy osobowości za pomocą jednego z najbardziej znanych narzędzi klinicznych na świecie.

 

 


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110