Diagnoza osobowości – MMPI

MMPI-2 - Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (Minnesota Multiphasic Personality Inwentory)   Test o szerokim zakresie, przeznaczony do diagnozowania...


05-110 Jabłonna
ul. Różowa 9, lok. 110